Kies Uw taal / Choisissez votre langue      NL / FR

                   

                               

  

Home

...

Introductie Anker18

...

Biedingsprocedure


...

Beschikbare sites


...

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIEDINGSPROCEDURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV ANKER18
Napelsstraat 73 - 2000 Antwerpen - Tel: +32 (0)3 232 18 18 - Fax: +32 (0)3 233 18 18 - E-mail: ab@anker18.be

Kuwait Petroleum (Belgium) NV is eigenaar van een patrimonium dat bestaat uit een aantal voormalige tankstations, hetzij bebouwd, hetzij onbebouwd.

Onder de link 'beschikbare sites' kan u een brochure aanklikken per site met het adres, de kadastrale informatie en een summiere omschrijving, bodemsituatie, stedenbouwkundige info en de te volgen procedure.

Indien u interesse betoont in de aankoop van één of meerdere van deze sites, nodigen wij u vriendelijk uit om uw interesse te bevestigen aan het kantoor van ANKER18, onder vorm van een gesloten omslag met daarin uw bod en de eventuele randvoorwaarden, met op de omslag de duidelijke vermelding ‘Betreft: bod Q8’.

Alle ontvangen biedingen zullen worden geopend in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Kuwait Petroleum (Belgium) NV. De biedingen zullen strikt confidentieel worden behandeld. Na analyse van de biedingen zullen desgevallend één of meer van de bieders worden gecontacteerd voor verdere bespreking.

Een overeenkomst is slechts mogelijk mits de expliciete voorafgaandelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur van Kuwait Petroleum (Belgium) NV. Kuwait Petroleum (Belgium) NV houdt zich nadrukkelijk het recht voor om op basis van haar eigen criteria en van haar eigen appreciatie een keuze te maken uit de biedingen, zonder dat hierover verantwoording dient afgelegd te worden aan de bieders, of om een verkoopsovereenkomst af te sluiten met een niet-bieder, of om één of meer van de sites niet langer te koop aan te bieden.

Kuwait Petroleum (Belgium) NV zal dus op geen enkele wijze gebonden zijn en dit tot haar Raad van Bestuur een definitieve beslissing heeft genomen omtrent het al dan niet aanvaarden van enige bieding. Kuwait Petroleum (Belgium) NV zal op geen enkele wijze de kosten vergoeden die worden gemaakt door een partij om een eventuele bieding uit te brengen.

Alle gegevens vermeld in dit document, in de presentatie in bijlage en in de detailfiches worden louter verstrekt ten indicatieve titel en zonder enige verbintenis door de verkoper of de makelaar.